icon-phone028 38 51 24 06

 

Khánh Vàng Đảng Ủy Mừng Tuổi Đảng

Giá: Liên hệ

Khánh Vàng Đảng Ủy Mừng Tuổi Đảng 50 năm

Mã sản phẩm: KV050

Kích thước: 50 cm x 90 cm

Nội dung: Khánh vàng mừng tuổi Đảng của đồng chí lãnh đạo trong cơ quan, với nội dung biểu tượng chính là cờ Đảng cộng sản Việt Nam. Khánh vàng Đảng ủy với tên người đồng chí được tặng và tên tổ chức tặng.

Ý nghĩa: Khánh vàng làm quà tặng vàng biểu dương khen thưởng những tấm gương đồng chí tốt, người lãnh đạo giỏi trong cơ quan, thể hiện tinh thần vì nhân dân vì Đảng.

Khánh vàng Duy Tân

Địa chỉ: 198B/27 Dương Bá Trạc

Phường 2, Quận 8, Tp.HCM

Điện thoại: 028 38 51 24 06

Di động: 0918 166 883 - 0903 873 619

Emaii: khanhvangduytan@gmail.com

 

Thông tin chung

 
  •   Hôm nay: 34
  •    Tổng lượt truy cập: 204575
Khánh Vàng Duy Tân
10/10 1521 bình chọn